Nyttige ord og uttrykk

Trenger du en forklaring av tekniske begreper vi bruker på produktbeskrivelsene, kan denne oversikten kanskje hjelpe deg. Klikk på en av bokstavene under og få en liste med ord på den valgte bokstaven.

 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ord Beskrivelse
i.LINK Kalles også IEEE 1394 eller Firewire. iLINK er en standardisert digital høyhastighetsbuss. Brukes bl.a. til å overføre digitale bilder fra video til video eller TV. Med en i.LINK Digital Video-inngang kan man f.eks. kopiere hjemmevideoer og bevare den digitale bildekvaliteten.
ICC-nr. International Card Code. Unikt nummer med 19 eller 20 sifre som finnes på alle SIM-kort. Danske ICC-numre starter med 8945 etterfulgt av to sifre som angir nettverksoperatøren. TDC har 01.
IDE IDE – Integrated Drive Electronics – er en måte å la to enheter kommunisere på, f.eks. en harddisk og et motherboard.
IEEE IEEE står for "Institute of Electrical and Electronics Engineers". Dette instituttet setter de internasjonale standardene for elektronikkbransjen.
IEEE 1394 IEEE-standard nummer 1394 er en seriell databuss med høy hastighet. IEEE 1394 kalles også "Firewire" og "i.LINK". Brukes bl.a. til å overføre digitale bilder fra video til video eller TV.
IMEI International Mobile Equipment Identity. Unikt nummer med 15 sifre på alle mobiltelefoner. Angir merke, modell og eksakt telefon. På Nokia kan man få frem nummeret ved å skrive *#06#.
IMSI-nr International Mobile Subscriber Identity. Unikt nummer med 15 sifre som finnes på alle SIM-kort. TDC-er starter med 23801.
Incredible Surround En lydteknologi fra Philips som skaper en fornemmelse av at høyttalerne er plassert betydelig lengre fra hverandre enn det som faktisk er tilfelle. Gir en forsterket stereoeffekt som fyller rommet med lyd.
Induksjon Den egenskapen en elektrisk leder får når den utsettes for et varierende magnetfelt. Med induksjon er varmen der med det samme når du skrur på, og den forsvinner igjen når du skrur av – på samme måte som med gass. Det gir en energibesparelse på 25 % sammenlignet med en keramisk kokesone. Induksjon utnytter varmen optimalt ved at oppvarmingen kun foregår i bunnen av kokekaret. Når du fjerner kokekaret, slås kokesonen av automatisk.
Infrarød Lys som ligger utenfor det menneskelige øyets følsomhet (varmestråling). Brukes f.eks. i mange fjernkontroller til radio og TV.
Instant Replay Funksjon på mange harddiskopptakere. Gir mulighet til å hoppe f.eks. 5 sekunder, 1 minutt eller 10 minutter tilbake, se en scene på nytt for deretter å se resten av programmet.
Interface Grensesnitt, tilpasning, mellomledd. Betegnelsen brukes om alle forhold omkring sammenkobling av to elektriske enheter. Brukes også om adapterkontakter og mer kompliserte tilpasningsenheter mellom forskjellige apparater.
Interlaced Interlaced betegnes med en liten "i" i forbindelse med informasjon om oppløsning på flatskjerm-TV. Interlaced betyr at annenhver vannrett linje i bildet oppdateres etter tur.
IP-adresse En unik adresse til datamaskiner og nettverksutstyr som gjør at man kan vite hvor dataene skal overføres. Internettbrukere har vanligvis en dynamisk IP-adresse, dvs. at de får tildelt en ny adresse hver gang de logger på nettet. Servere har vanligvis en statisk IP-adresse, dvs. at de alltid har samme adresse, slik at det alltid er mulig å finne riktig server.
IR Infrared eller infrarød. Lys som ligger utenfor det menneskelige øyets følsomhet (varmestråling). Brukes f.eks. i mange fjernkontroller til radio og TV.
ISDN Integrated Services Digital Network. Offentlig, digitalt telenett som overfører signaler til telefon, faks, data osv. helt frem til brukeren. Den digitale fastnettforbindelsen med to kanaler gjør det mulig å føre to samtaler samtidig.
ISO Står for International Standards Organisation. En organisasjon som definerer internasjonalt anerkjente standarder. Organisasjonen har medlemmer fra en rekke land og har blant annet som oppgave å fastsette standarder for ulike aspekter ved datateknologi, fotografering og reprografi. En ISO-films følsomhet stipulerer lysfølsomheten og eksponeringskravene til fotografiske emulsjoner.
© 2022 Thorn Norge AS    Innspurten 13A     0663 Oslo         Tel. 21610000     infono@thorn.no    Org. nr. 928150402     Sitemap     Persondatapolitikk