Åpenhetsloven (The Transparency Act)Thorn Norge og Thorn Norge Finans er underlagt Åpenhetsloven, en lov som bygger på FN’s veiledende prinsipper for nærlingsliv og menneskerettigheter samt OECD’s retningslinjer for flernasjonale selskaper.Det betyr at vi aktivt skal arbeide for å påse og fremme at menneskerettigheter blir ivaretatt og at alle involverte medarbeidere i leverandørkjeden vår tilbys anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven i Norge trådte i kraft 1. juli 2022. Den gir Thorn Norge og Thorn Norge Finans en informasjonsplikt knyttet til vårt eget og våre leverandørers forebyggende arbeid med å unngå brudd på menneskerettigheter og arbeidsvilkår slik de er definert av FN og OECD. Vårt forebyggende arbeid innebærer at vi fortløpende vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger av vår egen virksomhet samt overfor våre leverandører og samarbeidspartnere, i tråd med lovens intensjoner og krav. Hvordan vi arbeider med Åpenhetsloven og dens aktsomhetskrav vil bli beskrevet ytterligere på denne siden senest 30. juni 2023, i tråd med lovens pålegg. Skulle du ha spørsmål til vårt arbeid med Åpenhetsloven, er du velkommen til å sende oss en e-post på denne adressen, duedil@thorn.no.